Kuzeyexpress Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatma Yavuz’la Arsin’i Konuştuk
OVERVIEW

Kuzeyexpress Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatma Yavuz'la Arsin'i Konuştuk - 09.06.2012